top of page

Συνεργάτες

Logo-NEW1_edited.png

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, λειτουργεί με ειδικό νόμο περί Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και είναι οικονομικά ανεξάρτητο, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε επιρροή από το κράτος. Το ΕΒΕ ιδρύθηκε το 1952 με την επωνυμία «Paphos Federation of Trade & Industry» και το 1963 υιοθετήθηκε νέα δομή, η οποία παραμένει σε λειτουργία μέχρι σήμερα, με την επωνυμία: «Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου» και εντάχθηκε εξουσίας του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (EBE). Το ΕΒΕ είναι η ομοσπονδία των τοπικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (ΕΒΕ) που λειτουργούν σε Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο, Λάρνακα και Πάφο. Τα μέλη του ΕΒΕ ξεπερνούν τις 8.000 επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συνδέονται με αυτήν περισσότερες από 140 Επαγγελματικές Ενώσεις από τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Βασικός στόχος των τοπικών Επιμελητηρίων και του ΕΒΕ είναι η διαφύλαξη και η σταθερή ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ευημερίας όλων των κατοίκων της Κύπρου. Ο στόχος αυτός σκιαγραφεί και καθορίζει την πολιτική των Τοπικών Επιμελητηρίων και του ΕΒΕ και τις δραστηριότητές τους που στοχεύουν στην προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στα μέλη, μεταξύ των οποίων: • Προώθηση των συμφερόντων της επιχειρηματικής κοινότητας, στο πλαίσιο των ευρύτερων συμφερόντων της Κύπρου και της ευημερίας του λαού της. • Ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας διαφυλάσσοντας και προάγοντας, ταυτόχρονα, τον φιλελεύθερο χαρακτήρα του οικονομικού συστήματος της Κύπρου. • Ενημέρωση των οικονομικών εξελίξεων και μεγιστοποίηση της συμβολής της επιχειρηματικής κοινότητας στην πρόοδο της χώρας. • Συμβολή στη συνεχή και ισόρροπη ανάπτυξη πανελλαδικά, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires

Το IHF, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) το 2003. Ο κύριος στόχος της IHF είναι να παράσχει στην κοινότητα (συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών και τοπικών αρχών) βοήθεια για την ανάπτυξη μιας ευρύτερης διεθνούς συνεργασίας μέσω δραστηριοτήτων εξειδικευμένης εκπαίδευσης στις ευρωπαϊκές πολιτικές και τη διάδοση των ευρωπαϊκών αξιών. Ένα από τα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η διοργάνωση μαθημάτων και σεμιναρίων υψηλής εξειδίκευσης που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών έργων. Τα μαθήματα επικεντρώνονται στις Πολιτικές και τη Νομοθεσία της ΕΕ, τις Διεθνείς Σχέσεις και τη Διαχείριση Έργων, προωθώντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Η IHF συμμετείχε ως συνεργαζόμενος εταίρος σε προηγούμενα έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, συνεισφέροντας κυρίως σε δραστηριότητες διάδοσης και εκμετάλλευσης. Το IHF παρέχει περαιτέρω βοήθεια μέσω της συνεχούς παρακολούθησης της νομοθεσίας της ΕΕ και των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και, κατά συνέπεια, της διάδοσης σχετικών πληροφοριών, της βοήθειας στην αναζήτηση εταίρων και της δημιουργίας δικτύων. Χάρη στην παρουσία της στις Βρυξέλλες, η IHF asbl ανέπτυξε σχετική εμπειρία στην οργάνωση δραστηριοτήτων Διάδοσης και Αξιοποίησης σε επίπεδο ΕΕ, μέσω επαφών με ευρωβουλευτές, άλλες ευρωπαϊκές ενώσεις και ιδρύματα, ενδιαφερόμενους φορείς, ομάδες καταναλωτών κ.λπ.

IHF Logo_edited.png
Logo Nou Cambra Girona 01 Color_edited.σελ

Εμπορικό Επιμελητήριο της Χιρόνα

Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Girona, το οποίο δημιουργήθηκε το 1889 και στο οποίο είναι εγγεγραμμένες 65.000 ΜΜΕ, είναι μια εταιρεία δημοσίου δικαίου που συμβουλεύει και συνεργάζεται με τις δημόσιες αρχές στην επαρχία της Girona. Ο τουρισμός και η βιομηχανία —ιδιαίτερα οι βιομηχανίες τροφίμων και χημικών— ξεχωρίζουν ως οι οικονομικοί κινητήρες της επαρχίας. Η οικονομία της Girona κατάφερε να διατηρήσει ηγετική θέση στη δημιουργία εταιρειών στην Καταλονία μέχρι το 2017. Το επιμελητήριο προσπαθεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του επιχειρηματικού και οικονομικού ιστού των κομητειών της Girona. Παρέχει στις εταιρείες πόρους για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις και να διευκολύνουν τη συνεχή βελτίωση της διοίκησης και του προσωπικού τους. Επιπλέον, προσφέρει συμβουλές για την εύρεση νέων πελατών και αγορών, καθώς και για στρατηγικές ψηφιοποίησης κ.λπ. Το Επιμελητήριο χωρίζεται σε διάφορα τμήματα, από τα οποία θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: Ο στόχος του Business Development Area είναι να καθοδηγήσει τις εταιρείες στη διαδικασία ανάπτυξης των ιδεών τους, προσφέροντάς τους καθοδήγηση, συμβουλές και εκπαίδευση στα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Οι κύριες υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: εξατομικευμένες συμβουλές και καθοδήγηση από ειδικούς. πληροφορίες για τους τύπους επιχειρηματικής οργάνωσης, τη διοικητική γραφειοκρατία και τους οικονομικούς πόρους, μεταξύ άλλων· υποστήριξη στην κατάρτιση του επιχειρηματικού τους σχεδίου και διαμεσολάβηση για την απόκτηση πρόσβασης στη χρηματοδότηση· και ειδική εκπαίδευση για επιχειρηματίες».

Ψηφιακή πυξίδα

Η Digital Kompass είναι ένας οργανισμός που εργάζεται στον τομέα της ψηφιοποίησης για νέους και ενήλικες τόσο για το σχεδιασμό λογισμικού και προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης όσο και για την παροχή εκπαίδευσης ειδικά σε μειονεκτούσες ομάδες. Η κύρια δραστηριότητα είναι η ανάπτυξη λογισμικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες των δικαιούχων, σχεδιασμένου σύμφωνα με την ανάπτυξη της αγοράς και τις συμπεριφορές των καταναλωτών. Μέλημα της DK είναι να αναπτύσσει πάντα, να κατανοεί τα προφίλ συμπεριφοράς προκειμένου να δημιουργεί και να προσφέρει τις καλύτερες ψηφιακές λύσεις, ανησυχεί ότι η ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων γεννιέται μέσω μεθοδολογιών κωδικοποίησης και σκέψης που δημιουργείται από τους χρήστες. Μια διεπιστημονική ομάδα συνεργατών του Digital Kompass ολοκλήρωσε μια έρευνα που περιελάμβανε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες για να προσδιορίσει πόσο εξοικειωμένοι είναι οι άνθρωποι με την ψηφιοποίηση, ειδικά εκείνοι που δεν είχαν πρόσβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση μέχρι στιγμής και ποιες θα ήταν οι ανάγκες τους για την ψηφιοποίηση».

logo_transparent_edited.png
OPEI logo_edited.png

Οργανισμός προώθησης Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Ο Οργανισμός Προώθησης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (Ο.Π.Ε.Θ.) είναι μια εκπαιδευτική, εξωστρεφής και καινοτόμος ΜΚΟ που εδρεύει στην περιοχή της Πάφου της Κύπρου και εστιάζει σε θέματα όπως η κοινωνική ένταξη, η εκπαίδευση, η προστασία του περιβάλλοντος, ο πολιτισμός και η νεολαία. Ο ΟΠΕΘ έχει παράσχει τα τελευταία χρόνια την τεχνογνωσία και τη βοήθειά του για να επιτρέψει στις τοπικές κοινότητες να ξεπεράσουν τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες των μειονεκτούντων κοινωνικών ομάδων αναπτύσσοντας συγκεκριμένες και καινοτόμες λύσεις. Η ΟΠΕΘ αποτελείται από πολλούς επαγγελματίες όπως εκπαιδευτές, συμβούλους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς και άλλους συνεργάτες που συμβάλλουν στην επίτευξη των βασικών οργανωτικών στόχων. Αυτοί οι συνεργάτες προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κατάρτισης σε soft skills και υποστηρίζουν τις υπηρεσίες πρόνοιας των αγροτικών κοινοτήτων, ειδικά όταν αυτές περιλαμβάνουν άτομα, ομάδες και κοινότητες. Μέσω της ανάπτυξης των εθελοντικών μας δραστηριοτήτων, δώσαμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες στις οποίες υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν, καθώς κατάφεραν να αναπτύξουν το αίσθημα του ανήκειν, της ένταξης, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας. Ο οργανισμός έχει επίσης εμπειρία στη φιλοξενία φοιτητών από χώρες της ΕΕ και λειτουργεί μια εγκατάσταση φιλοξενίας όπου οι φοιτητές μπορούν να έρθουν και να έχουν ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον κατά τη διάρκεια της παραμονής τους. Φιλοξενούμε περισσότερα από 800 άτομα κάθε χρόνο στην Πάφο σε διάφορα έργα της ΕΕ.

Igor Vitale International

Η Igor Vitale International Srl είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση που ειδικεύεται στην εφαρμοσμένη υπηρεσίες ψυχολογίας σε διάφορους τομείς παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένων: Κλινικών, Εργασιακών & οργανωτικών Ψυχολογία. Βρίσκεται στη Φότζια με περίπου το 25% των Γεωργικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με την Επαρχιακό Εμπορικό Επιμελητήριο, και κυρίαρχη παρουσία του Τουρισμού και της Βιοτεχνίας επιχειρήσεις· και σύμφωνα με το Istat μια από τις ιταλικές επαρχίες με την υψηλότερη κυριαρχία της αγροτικής περιοχές. Η IVI srl αναπτύχθηκε ειδικευμένη στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία για την Ανάπτυξη της Αγροδιατροφής, Εταιρείες τουρισμού και χειροτεχνίας μέσω Ψυχομετρικών Τεστ Αξιολόγησης, Εκπαίδευσης και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών: 1) Μάρκετινγκ και Ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές μέσω υπηρεσιών παρουσίας και διαδικτυακά 2) Ηθική επισήμανση προϊόντων και υπηρεσιών τροφίμων, τουρισμού, χειροτεχνίας 3) Εκπαίδευση Ηγεσίας για Διευθυντές και Επόπτες σε αγροτικές περιοχές 4) Εργασιακή & Οργανωτική Ψυχολογία που εφαρμόζεται στα τρόφιμα, τον τουρισμό, τα προϊόντα χειροτεχνίας και Υπηρεσίες 5) Κλινικές και Υγειονομικές Υπηρεσίες, υποστήριξη σε άτομα, οικογένειες, ομάδες και εταιρείες. δοκιμή, αξιολόγηση και υποστήριξη για την ψυχολογική υγεία 6) Ηθικό μάρκετινγκ και δημιουργία βίντεο 7) Εφαρμοσμένη Ψυχολογία για την υποστήριξη της Πράσινης Μετάβασης σε Σχολεία, Πανεπιστήμια και εταιρείες

logo igor vitale international definitov.jpg
CIRCLE Logo.png

Κύκλος

Η CIRCLE είναι μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 2017 από μια ομάδα επαγγελματιών με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε διεθνές περιβάλλον στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για διεθνή δίκτυα συνεργασίας για τη διευκόλυνση διασυνοριακών έργων. Τα μέλη και το προσωπικό του CIRCLE μοιράζονται εμπειρία στον καθορισμό και την υλοποίηση έργων για την προώθηση διεθνών και πολιτιστικών ανταλλαγών, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τον προγραμματισμό και την παράδοση εκπαίδευσης, τη δικτύωση, τη διαχείριση έργων, την επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Ως μη επίσημος πάροχος εκπαίδευσης και εταίρος σε ορισμένα έργα Erasmus, το CIRCLE αναπτύσσει και παραδίδει διάφορα μαθήματα κατάρτισης και ενδυνάμωσης, που στοχεύουν κυρίως γυναίκες, νέους, μελλοντικούς επιχειρηματίες, γεωγραφικά και οικονομικά μειονεκτούσες ομάδες. Συγκεκριμένη εμπειρία αποκτήθηκε σε έργα Erasmus που επικεντρώνονται στη μείωση του ψηφιακού χάσματος σε αγροτικές και μειονεκτούσες περιοχές και στην τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος σε νέους αγρότες από απομακρυσμένες περιοχές. Ως συνέπεια της πανδημίας, αναπτύχθηκαν επίσης διαδικτυακά μαθήματα, επιτρέποντας στο CIRCLE να αποκτήσει εμπειρία και σε αυτόν τον τομέα. Το CIRCLE δραστηριοποιείται επίσης στην ανάπτυξη και την ανάπτυξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης και προβολής για να προσεγγίσει διάφορες κατηγορίες ενδιαφερομένων, όπως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, η ακαδημαϊκή κοινότητα και η ερευνητική κοινότητα και η κοινωνία των πολιτών γενικότερα. Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετίζονται με τις συγκεκριμένες πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με σκοπό να προσελκύσουν την προορατική συμμετοχή εταίρων εντός της ευρωπαϊκής και εξωευρωπαϊκής επικράτειας.

Συνεργία δράσης

Η Action Synergy S.A. είναι ένας οργανισμός εφαρμογών κατάρτισης και γνώσης που συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη τεχνολογιών εκπαίδευσης, μεθοδολογιών κατάρτισης και στην ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης e-learning. Η Action Synergy S.A. διαθέτει μακρά εμπειρία στη διαχείριση και συντονισμό Ευρωπαϊκών Έργων. Από την ίδρυσή του το 1986 ο οργανισμός έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΕ, όπως COMETT, PETRA, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, ADAPT, TEMPUS, PHARE, Τηλεκπαίδευση, LLP, ERASMUS+. Βασικοί τομείς εξειδίκευσης: - Οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων-στόχων - Οργάνωση επιμορφώσεων εκπαιδευτικών σε σχέση με καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης - Διαχείριση, οργάνωση και σχεδιασμός διακρατικών ευρωπαϊκών έργων με επίκεντρο την εκπαίδευση και την κατάρτιση - Δημιουργία δεσμών μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων με στόχο την τεχνολογική και περιφερειακή ανάπτυξη - Οργάνωση Έργων Κινητικότητας - Οργάνωση μαθημάτων eLearning και διαδικτυακής μάθησης - Οργάνωση μαθημάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας των νέων - Προώθηση και οργάνωση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης και συνεχούς κατάρτισης - Ανάπτυξη συνεργειών σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο - Ανάλυση μαθησιακών αναγκών - Ανάπτυξη μαθημάτων και ενοτήτων με χρήση καινοτόμων μεθοδολογιών όπως: μεθοδολογίες ανοιχτής/ευέλικτης μάθησης όπως μεθοδολογίες ανοιχτής/ευέλικτης μάθησης, ΤΠΕ e-learning - Διασφάλιση Ποιότητας Ο οργανισμός μας εργάζεται πολύ με τα άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερα για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Εδώ μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στα πρόσφατα έργα που έχουμε υλοποιήσει στο πεδίο.

ACTION-LOGO.png
bottom of page