top of page

Green Synergy

Associació Estratègica Erasmus+

Sobre el projecte

Benvinguts a Green Synergy!

 

A Green Synergy, la nostra missió és donar suport a les empreses perquè puguin recuperar les seves posicions, mantenir la seva quota de mercat i expandir-se. Entenem els reptes que enfronten les petites i mitjanes empreses (PIMEs) i els emprenedors que poden mancar dels recursos necessaris per buscar la formació adequada. És per això que estem compromesos a ajudar, especialment per a aquells que ho necessiten.

Logotip de Green Synergy.png

L'Unió Europea (UE) prioritza l'empoderament de les petites empreses i la millora de l'ocupabilitat mitjançant la promoció de l'emprenedoria. No obstant això, malgrat els objectius i les ambicions de les polítiques, les PIMEs encara es troben amb importants barreres per assolir els seus objectius a causa de la manca de capacitats. Existeix una necessitat urgent de formar nous treballadores i requalificar els que ja treballen en el sector. És evident que el sistema d'educació i formació professional (EFP) de la UE té dificultats per proporcionar les habilitats necessàries per a les PIMEs, sobretot en les microempreses i les empreses familiars. L'oferta actual sovint és inadequada i poc pràctica, amb cursos que són considerats massa teòrics pels empleats i una manca de focus en àrees emergents com l'empoderament de les PIMEs i l'emprenedoria.

A Green Synergy, també donem prioritat a la sostenibilitat ambiental. Creiem fermament que no hi ha un planeta B, i és el nostre deure lluitar contra el canvi climàtic. Per això, equiparem els nostres grups objectiu amb les eines i els coneixements necessaris per incorporar la consciència ambiental a les seves pràctiques empresarials diàries. Els nostres cursos tenen com a objectiu capacitar les PIMEs i els emprenedors per pensar i actuar de manera sostenible. Creant una comunitat virtual, fomentem el sentit de sinergia verda entre els participants.

Green Synergy pretén omplir el buit en formació innovadora i sostenible per a les PIMEs i els emprenedors. El nostre objectiu és dissenyar cursos que no només facilitin el creixement empresarial, sinó que també capacitin els participants per adoptar una mentalitat sostenible. La protecció del medi ambient s'integrarà en cada pas del procés de formació. Cada un dels nostres socis ha estat seleccionat amb cura per proporcionar formació d’alta qualitat adaptada a les necessitats dels grups objectiu i per promoure un pensament més ecològic.

Mitjançant els nostres programes de formació, proporcionarem els coneixements i les habilitats necessàries per a les PIMEs i els emprenedors. A més, la nostra comunitat virtual facilitarà la comunicació, la divulgació de casos d’estudi, exemples i oportunitats de xarxa per crear sinergies verdes. La plataforma de Recursos Educatius Oberts (REO) permetrà als usuaris comunicar-se, crear sinergies i aprendre els uns dels altres, millorant l'eficiència dels recursos. Durant l'execusió del projecte, compartirem casos d’estudi i bones pràctiques per ajudar a tots els usuaris a adaptar-se a l'entorn empresarial que canvia ràpidament, tot prioritzant la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic.

Amb el nostre consorci format per cambres, proveïdors de formació professional, formadors i proveïdors de solucions digitals, tenim la capacitat d'assolir els nostres objectius. Els resultats del nostre projecte es difondran àmpliament en set països i estaran disponibles en sis idiomes, assegurant que els usuaris puguin beneficiar-se dels cursos i les comunitats virtuals.

imatge-4.png

Objectius

Els nostres objectius a Green Synergy són els següents:

Pensar en verd: Empoderar els grups objectiu perquè pensin i actuïn d'una manera que tinguin en compte la protecció del medi ambient.

Desenvolupar negocis, creixement, sinèrgies i comunitats virtuals: Proporcionar material educatiu per donar suport al rendiment empresarial i fomentar col·laboracions entre grups objectiu de diferents països de la UE.

Transformació digital: Equipar els grups objectiu amb les eines essencials per navegar pel panorama empresarial davant canvis ràpids.

Inclusió per a tothom: Assegurar que la plataforma de Recursos Educatius Oberts (REO) i els materials de formació siguin accessibles per a tothom, incloent-hi grups objectiu desfavorits.

En definitiva, aspirem a crear un model de sinèrgia per a empreses verdes, combinant el creixement sostenible amb la consciència ambiental.

About

Resultats

RECURSOS EDUCATIUS OBERTS MULTILINGÜES

Proporcionarem materials de formació que cobreixen vuit temes, cadascun amb cinc cursos i casos pràctics. Aquests temes aborden directament les prioritats seleccionades

Image by Ian Schneider

COMUNITAT VIRTUAL

Establirem una plataforma interactiva on els usuaris puguin participar, buscar coneixement i cooperar. També servirà com a base de dades de bones pràctiques. A través d'aquesta plataforma, els usuaris poden crear sinergies i xarxes de col·laboració en el panorama empresarial.

bottom of page